ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

template

Η Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά του Α&Α.Σ.Τ. της Ελλάδος, ανακοινώνει την ίδρυση των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του Ελληνικού Γυναικείου Τεκτονισμού, που ήλθε στην Ελλάδα, ίδρυσε και εγκατέστησε τα Συμβούλια των Αξιωματικών τους, στην Αθήνα, στο χρονικό διάστημα από 21 εως 23 Απρίλιου 2013, το Ύπατο Συμβούλιο Γυναικών της Γαλλίας (της χώρας μητρός του Σκωτικού Τύπου), με την παρουσία της Υπάτης Μεγάλης Ταξίαρχου αυτού Κραταιοτάτης αδελφής Monique Rigal και της πλειονότητας του Συμβουλίου της ,σε επάλληλες σχετικές τελετές, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονη συγκίνηση των αδελφών Διδασκαλισσών της Μ.Α.Γ.Σ του Α&Α.Σ.Τ της Ελλάδος.

Υπογράφησαν και ανταλλάγησαν κατά τα θέσμια τα σχετικά έγγραφα και έτσι ιδρύθηκαν τα πρώτα αμιγώς Γυναικεία Φιλοσοφικά τεκτονικά Εργαστήρια,η Σ.ΣΤ.Τελ. «Αδράστεια» και το Υπ.Περιστ. «ΦΑΕΘΩΝ», ως συνδεδεμένα με το Υ.Σ. της Γαλλίας εργαστήρια και οργανώθηκε η πορεία για την σύντομη δημιουργία των επόμενων, προβλεπόμενων από τον θεσμό Φ.Ε, μέχρι την προετοιμασία των απαραιτήτων για την ίδρυση και εγκατάσταση απολύτως ανεξάρτητου Αμιγούς Γυναίκειου Υπάτου Συμβουλίου του Τύπου στην Ελλάδα.

Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της εξέλιξης αυτής ,τόσο για τον Α&Α.Σ.Τ. της Ελλάδος όσο και τον ελληνικό Τεκτονισμό γενικότερα, καθώς είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται στην Ελλάδα κανονικά κατά τα παγκόσμια Τεκτονικά Θέσμια (και δη του Α&Α.Σ.Τ) αμιγώς Γυναικεία Φιλοσοφικά Εργαστήρια, εν ταυτώ αναγνωριζομένης με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό τρόπο της (κατά την Παράδοση και τις Αποφάσεις των Διεθνών Συνέδριων του Τύπου) της οικείας Μεγάλης Στοάς του Α&Α.Σ.Τ της Ελλάδος .Το εξαιρετικό των γεγονότων τονίζεται και από το ότι η Μεγάλη Γυναικεία Στοά του Α&Α.Σ.Τ. ιδρύθηκε μόλις προ 3 ετών (βλέπετε στα οικεία περί του γυναικείου τεκτονισμού κεφάλαια του ιστοτόπου), καταδεικνυομένης έτσι της ποιότητας των εργασιών και λειτουργιάς της, καθώς και του διεθνούς κύρους του Τάγματος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, που με την καταλυτική συνέργεια του Υ.Σ. της Γαλλίας, συνέβαλε καθοριστικά στις σχετικές επαφές, έχοντας άλλωστε χορηγήσει δια της Μεγάλη του Στοάς την «patent» κανονικότητας στη Γυναικεία αυτή Μεγάλη Στοά.