Τι είναι ο Τεκτονισμός;

d8810433364a6bb10f1187a9793db64c

Ο Ελευθεροτεκτονισμός έχει ο κύριο σκοπό την έρευνα της αλήθειας, την μελέτη της ηθικής και την επικράτηση αυτής σε όλο τον κόσμο, την αρμονική διαρρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, την ηθική τελειοποίηση κάθε ανθρώπου, την άσκηση της αρετής και την αλληλεγγύη.  Ο τεκτονισμός δεν διατυπώνει κανένα δόγμα, ούτε είναι θρησκεία, αναγνωρίζει  όμως ως θεμελιώδης αρχή την αθανασία της ψυχής και την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος. Ο ελευθεροτεκτονισμός διδάσκει την αγαθοεργία,  την εκτίμηση των δεσμών αίματος και της φιλίας, την προστασία των ασθενών, την εξάπλωση της ηθικής και την αγάπη των ανθρώπων παγκοσμίως.


Ως φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός ο Ελευθεροτεκτονισμός αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του μέσω της αυτογνωσίας, της έρευνας της αλήθειας, της αλληλεγγύης και της εφαρμογής της  Τεκτονικής ηθικής. Εργάζεται αδιαλείπτως για την πρόοδο της ηθικής και πνευματικής ανόρθωσης της ανθρωπότητας διά της ειρηνικής και βαθμιαίας ανύψωσης του ατόμου.