Τεκτονικές Στοές

espiral 820x400

ΗΜεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ιδρύθηκε το έτος 2010 με την αρωγή και αναγνώριση της κανονικότητας από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α. Α. Σ. Τ.

Αποτελεί το πρώτο Αμιγώς Γυναικείο Τεκτονικό Τάγμα που υπάρχει στην Ελλάδα και ασκεί καθαρά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.

Ήδη απαριθμεί έξι (6) Στοές :

  1. Ερμής ο Τρισμέγιστος υπ'αρ.1
  2. Εστία υπ'αρ.2
  3. Δήμητρα υπ'αρ.3
  4. Αθηνά υπ'αρ.4 (Ερευνητική Στοά)
  5. Verite υπ'αρ.5 (Γαλλόφωνη Στοά)
  6. Ελευσίς υπ'αρ.6

Η Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος λειτουργεί τους τρεις (3) συμβολικούς βαθμούς.